Probíhá další rekonstrukce v Dolní oblast Vítkovic

9. 9. 2013

10.5.2013 bylo předáno zhotoviteli staveniště stavby „Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina“.

Areál bývalého dolu Hlubina byl součástí průmyslového komplexu, tvořeného společně s

areály dolu, koksoven, vysokých pecí. Tento komplex je z hlediska industriálně památkového

prezentován jako unikátní příklad bezprostřední návaznosti celého výrobního cyklu,

vedoucího k výrobě železa, počínaje těžbou a úpravou uhlí a pokračuje výrobou koksu až po

tavbu železa. Vše bylo soustředěné na jednom místě. Jedná se o historicky nepřetržitou

časovou kontinuitu výroby, probíhající od doby založení v roce 1828 až do roku 1998.

Tento projekt se snaží citlivě zrekonstruovat stávající exteriéry budov, skladu MTZ, rozvodny, průběžné jídelny, starých koupelen a kompresorovny a  změnit dispozičně

tyto objekty uvnitř pro nová využití a zkultivovat okolí.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. u této akce provádí činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi.

Stavba by měla být dokončena v červenci 2014.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.