Příjem žádostí na snížení energetické náročnosti veřejných budov v rámci Operačního programu životní prostředí až v roce 2012?

21. 11. 2011

Stalo se téměř evergreenem stanovovat „přesné“ termíny výzvy na předkládání projektů v rámci Operačního programu životní prostředí, priority 3 na snižování energetické náročnosti veřejných budov a následně tyto termíny rušit, respektive posouvat je do budoucna. Poslední neoficiální datum spuštění výzvy je naplánováno na polovinu ledna 2012. Doufejme, že toto datum bude s konečnou platností již neměnné.  Zároveň také doufejme v to, že žadatelé budou mít pohodu a klid na podání žádosti garantované po celou dobu trvání výzvy, respektive že se příjem žádostí nezastaví druhý či třetí den po vyhlášení jak tomu bylo v některých předchozích tzv. „tzv. kvapíkových“ výzvách.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.