Práce na akci Nová Karolína – Prodloužená ul. Porážková byly zahájeny

30. 9. 2011

Zástupci generálního zhotovitele stavby – společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. převzali v úterý 27.9.2011 staveniště a tím zahájili práce na akci Nová Karolína – Prodloužená ul. Porážková. V rámci této akce bude vybudována důležitá infastruktura na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jež je nezbytně nutná pro zajištění a zprovoznění multifunkčního centra Nová Karolína. Stavební práce se sestávají převážně v rekonstrukci a vybudování nových komunikací, chodníků, parkovišť a jiných zpevněných ploch včetně všech potřebných inženýrských sítí – kanalizace, veřejné osvětlení, přeložky vodovodů a jiné. Termín dokončení akce je dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem do 31.3.2012. Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. bude u této akce vykonávat činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi. Celá akce bude také na základě dotací spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.