Outlet Aréna Moravia

17. 2. 2017

INKOS – OSTRAVA, a. s. zajišťuje stavební povolení pro stavbu Outlet Aréna Moravia na ul. Slovenské, v Ostravě - Přívozu. Jedná se o novostavbu jedenácti obchodních objektů, tvořící tvar oválného prstence, z parkoviště pro zákazníky a související technické infrastruktury. Parkoviště pro zákazníky je umístěno uvnitř oválného prstence. Počet obchodních jednotek je variabilní, v projektu uvažováno se 125 jednotkami.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.