Ostravská ZOO bude mít nový vstup a parkoviště pro návštěvníky

5. 10. 2012

Dne 3.10.2012 proběhlo předání staveniště stavby „Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO Ostrava“ zhotoviteli, „Sdružení VAMOZ-STAVIA“. Předání se účastnil i zástupce investora, Statutárního města Ostravy – Mgr. Kateřina Zahrajová. Stavební práce na revitalizaci areálu byly zahájeny dne 3.10.2012. Stavba vstupního administrativního objektu je navržena jako kompletní objekt. Z pohledu přicházejícího návštěvníka bude tak levé pragmatické křídlo sloužit coby zázemí pracovníků ZOO, pravé organické křídlo bude sloužit návštěvníkům ZOO. Součástí je vznik 79 nových parkovacích míst pro návštěvníky ZOO. Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. bude u této akce vykonávat činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi. (Heč)

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.