Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů-protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě-Koblově

3. 3. 2014

Dne 13.1.2014 převzal zhotovitel staveniště stavby „Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů-protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě-Koblově“

Stavba je situována do oblasti na levém břehu řeky Odry v Ostravě – Koblově, v lokalitě Žabník. Základním prvkem protipovodňové ochrany je zemní hráz, jejímž účelem je ochrana zastavěné části přilehlého území proti povodním.

Celá stavba, která  má ochránit před zaplavením území  odpovídající  průtoku stoleté vody v řece Odře, by měla být dokončena v dubnu 2015.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. u této akce provádí činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.