Nové propojení na obchodní centrum Karolina

9. 9. 2013

Od září 2013 je v půlročním zkušebním provozu stavba „Nová Karolina-prodloužená Porážková“. Její realizací došlo k propojení ul.Porážkové mezi ul. Kolejní na ul.Křivou podjezdem pod ul. Českobratrskou. Součástí díla je rovněž rekonstrukce ul. Žerotínové vč. chodníků s úpravou křižovatek s ul. Porážkovou a ul. Soukenickou, výstavba jižní rampy ul. Českobratrské a úprava navazující komunikace napojení na Janáčkovou ulici, rekonstrukce části ul. Stodolní v úseku ul. Masná - ul. Porážková. Stavbou se také zrealizovalo prodloužení stávajícího podchodu ul. Porážkové z ul. Stodolní, rampa k podchodu

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. u této akce prováděla činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.