Nová zelená úsporám 2013 startuje 12.8. 2013!

14. 6. 2013

Nová zelená úsporám 2013  startuje 12.8. 2013!

Celkem 1 miliarda korun je připravena pro české domácnosti v rámci programu Nová zelená úsporám 2013. Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora – tj. 30%, 40% nebo 55% míra podpory), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, efektivní využití zdrojů energie a na podporu přípravy a zajištění realizace opatření (např. podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy). Žadatelé mají navíc možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření.

Žádosti o dotaci se budou přijímat od 12.8. 2013 na jednotlivých krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí přičemž první prostředky budou vyplaceny na podzim roku 2013. Program reaguje na situaci v povodněmi zasažených oblastech. Žadatelům, jejichž dům byl zasažen povodní program nabízí zvýšení podpory o 20%.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.