NOVÁ KAROLINA – I. etapa

21. 3. 2012

INKOS-OSTRAVA, a.s. dokončil komplexní inženýrskou činnost, kterou prováděl na stavbě „Nová Karolina I. etapa“ v rámci této činnosti jsme zajistili vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení a následně kolaudačních souhlasů. Jednalo se o výstavbu objektů technické a dopravní infrastruktury, obchodně-zábavního centra včetně podzemního parkovacího objektu. Kancelářské a bytové objekty budou zkolaudovány v průběhu letošního a příštího roku.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.