Norské fondy budou financovat Česko - norskou výzkumnou spolupráci

27. 6. 2013

Na přelomu srpna a září bude vyhlášen program na podporu výzkumu, financující česko-norskou výzkumnou spolupráci v rámci Norských fondů. Zprostředkujícím subjektem bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde budou projekty přijímány. Níže jsou uvedeny základní parametry projektů:

  • Délka trvání: až 40 měsíců
  • Výše dotace: až 100%
  • Podmínka: jako partner norská výzkumná organizace
  • Velikost projektu: 100.000 – 1.000.000 EUR
  • Hrazené výdaje: mzdové, materiál, režijní, služby (10% rozpočtu), cestovné, pořízení přístrojů omezeně (potřeba doplatit část z pořizovací ceny)
  • Podporované TÉMATA v oblasti ZDRAVÍ:

        a.    Výživa a bezpečné potraviny
               i.    Nové strategie v potravinářské toxikologii
               ii.    Chemická bezpečnost potravinářských suplementů/výživových doplňků a jejich certifikace
               iii.    Nové kontaminace v lidském potravinovém řetězci
               iv.    Kvalita a bezpečnost tepelně zpracovaných potravin
               v.    Biologicky aktivní komponenty z netradičních přírodních zdrojů
               vi.    Potraviny s nutričními a zdravotními přínosy
        b.    Původ a vývoj nemocí
               i.    Neurodegenerativní onemocnění
               ii.    Nádorová onemocnění
               iii.    Psychické zdraví a jeho poškození
               iv.    Zřídka se vyskytující dětská onemocnění
        c.    Lidské zdraví a jeho kvalita
               i.    Zlepšování kvality života lidí postižených mrtvicí, infarktem, nádorovým a somatickým onemocněním
               ii.    Stárnutí a s tím spojená onemocnění

 Další významné informace:

Očekávanými výstupy programu jsou zejména výsledky v kategorii publikace, tedy zejména článek v odborném periodiku a výsledky v oblasti aplikovaných výstupů, dále posílení kapacity ve výzkumu a vývoji v ČR zejména formou zapojení PhD studentů. Očekává se také významné zastoupení vědeckých pracovnic v řešitelských týmech společných projektů. 

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.