Nemocnice Frýdek - Místek "Pavilon chirurgických oborů"

7. 1. 2016

Od konce října 2015 přešel ze zkušebního do trvalého provozu nový objekt v areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku, „Pavilon chirurgických oborů“, který byl vybudován za dva roky na místě původní nevyhovující budovy.

Pacienti i lékaři tak mají k dispozici novou moderní pětipodlažní budovu.

V 1.NP se nachází evidence a příjem pacientů pro chirurgii, ortopedii, urologii a ARO, ve 2.NP je lůžková jednotky intenzívní péče. V dalších podlažích jsou operační sály a lůžková část. Na střeše objektu je vybudován heliport, který má sloužit pro celodenní urgentní příjem.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťovala po celou dobu výstavby činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.