Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava p. o.

17. 9. 2017

Obsahem činností je inženýrská činnost spočívající v zajištění územního rozhodnutí novostavby parkovacího domu, která bude umístěna na stávajícím veřejném parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice. Do přízemí bude přemístěna nemocniční lékárna, a ve zbylé části vzniknou obchodní jednotky. Součástí stavby je také podzemní propojení objektu parkovacího domu do areálu Městské nemocnice Ostrava podzemním koridorem (podchodem) – důvodem jeho realizace je nejen zajištění přímého přístupu zaměstnanců ale zejména přímé propojení nemocniční lékárny umístěné v parkovacím domě s areálem nemocnice.
 

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.