Městská nemocnice Ostrava

7. 10. 2022

V dubnu 2022 začala rozsáhlá rekonstrukce tepelného hospodářství v areálu Městské nemocnice Ostrava.

V průběhu více než dvou let, mimo topnou sezonu, budou zrekonstruovány dvě parní výměníkové stanice, záložní zdroj - plynová kotelna, 21 objektových předávacích stanic vč. jejich napojení na centrální dispečink a vizualizaci a stovky metrů potrubí a nových silových a optických kabelů.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a. s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.