Komunikace Zengrova

3. 3. 2014

Dne 5.2.2014 byla zahájena, předáním staveniště, stavba pod názvem „Komunikace Zengrova“.

Stavba je rozdělena na dvě dílčí části, „Obslužnou komunikaci“ a „Rekonstrukci kanalizace Zengrova II“

První stavba řeší opravu stávající jednotné kanalizace v ul. Zengrova a v části městského stadionu Ostrava-Vítkovice. Obslužná komunikace bude vedena podél jižní a východní hrany parkovací plochy a zajistí tak obslužnost přilehlých ploch u náhradní parkovací plochy.

Realizace staveb by měla skončit v srpnu 2014.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka u stavby obslužné komunikace a činnosti koordinátora BOZP na staveništi u obou staveb. TDS u rekonstrukce kanalizace si zajišťuje přímo budoucí provozovatel OVAK.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.