Kolaudace centra pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu – Fakultní nemocnice Ostrava

9. 3. 2011

V měsíci dubnu 2011 zajišťuje naše společnost kolaudaci stavby pod názvem „Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu“. Investorem stavby je Fakultní nemocnice Ostrava a finančně je stavba spolufinancována podílem EHP/Norska. Stavebně se akce začala realizovat v listopadu 2010 a v měsíci březnu tohoto roku budou pak probíhat přejímací řízení jednotlivých částí díla. Zhotovitelem díla je sdružení firem pod názvem Sdružení „AKC-MORYS“. Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. provádí u této akce na základě mandátní smlouvy výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.