Jak to bude s dotacemi na zametací a kropící vozy?

10. 7. 2011

V minulém roce, konkrétně 1. listopadu 2010 byla vyhlášena výzva č. XXIV v rámci Operačního programu životního prostředí. V rámci této výzvy, konkrétně v rámci „podoblasti 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“ vznikla možnost získat finanční prostředky na nákup samosběrných zametacích a kropících vozů. Již od začátku výzvy vznikaly nejasnosti kolem monitoringu projektů nebo kolem metodiky vypočtu přínosů projektu, jež výrazným způsobem ovlivňovala bodové hodnocení projektů. 1. 5 2011 poskytovatel dotace předčasně ukončil příjem žádostí. Den poté, tj 2.5 byl příjem žádostí obnoven v rámci nové XXV. výzvy. Po vyhlášení výzvy č. XXV. byla představena závazná metodika výpočtu přínosů projektu. Předložené projekty podané do 1.5 byly ponechány v procesu hodnocení, nicméně budou přepočítány dle nové metodiky. Nová, závazná metodika umožňuje i tak nadále několik výkladů pro výpočet přínosů projektu.  Aby toho nebylo málo, tak řadu otazníku lze vidět  i u  problematiky monitoringu projektu, kvůli kterému Ministerstvo životního prostředí zaslalo Evropské komisi žádost o změnu programového dokumentu Operačního programu životní prostředí.

Je proto pochopitelné, že potencionální žadatelé o dotaci se do podávání žádostí příliš nehrnou, respektive zaujímají nyní vyčkávací strategii. Důvod pro podání relevantní žádosti o dotaci vznikne teprve na základě schválení změny programového dokumentu ze strany Evropské komise stanovisku poskytovatele dotace a na základě zaujetí jednoznačného stanoviska ze strany poskytovatel dotace k metodice pro výpočet přínosu projektu. Času se zatím stále dost, žádosti mohou potencionální žadatelé předkládat až do konce listopadu tohoto roku...

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.