Integrované výjezdové centrum Třinec

28. 1. 2015

Objekt, po jeho dokončení budou „obývat“ 3 složky Integrovaného záchranného systému na území města Třince, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK), Policie ČR (PČR), a Městské policie (MěP).

Rozmístění jednotlivých složek v objektu je dáno jejich vzájemnými potřebnými vazbami mezi sebou, vazbou na přístup veřejnosti a dostupnost z objektu na zpevněné obslužné plochy v areálu.

Všechny 3 složky záchranného systému budou vzájemně propojeny střední komunikační halou se schodištěm a výtahem. V nejvyšším podlaží má hala společné stravovací, vzdělávací a sportovní prostory. V zadní – jižní části stavby se nachází technologické zázemí pro celý chod IVC. Ve „vnitřním dvoře“ bude také vnější sportoviště, 100 metrová běžecká dráha a multifunkční hřiště.

Garáže zásahových vozidel HZS MSK a rychlý výjezd vozidel je řešen samostatným napojením na ulici Frýdeckou.

Součástí stavby jsou i parkovací plochy pro veřejnost, u severního průčelí stavby.

Plánované dokončení stavby a uvedení do provozu je plánováno na konec října 2015.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. ve sdružení s JS Property s.r.o. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi.

 

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.