I/39 Třebonín – Rájov

15. 12. 2020

INKOS – OSTRAVA, a. s. jako subdodavatel společnosti Mott Mac Donald´s zajišťuje pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice inženýrskou činnost spočívající v zajištění pravomocných stavebních povolení včetně majetkoprávních vztahů k pozemkům.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.