Gravitační odvodnění Hrušova

30. 4. 2012

INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje inženýrskou činnost ve fázi přípravy na stavbě „Gravitační odvodnění Hrušov“. V rámci této činnosti zajišťujeme podklady pro vydání rozhodnutí o změně využití území. Následně budeme zajišťovat vydání územního rozhodnutí pro umístění technické a dopravní infrastruktury.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.