Galerie výtvarného umění Ostrava

23. 9. 2013

INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje inženýrskou činnost pro významnou stavbu Moravskoslezského kraje, kterou je Galerie výtvarného umění. Tato stavba bude obsahovat nová podzemní parkovací stání, rozšíření a zkvalitnění nejen výstavních prostor ale taktéž zázemí galerie. INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje inženýrskou činnost ve stádiu územního a stavebního řízení. V současné době je dokončován proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí a bude zahájeno projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.