Galerie Plato a Ostravská Jatka

7. 10. 2022

V centru města Ostravy, na Porážkové ulici, je od května 2022 v provozu, po Rekonstrukci historické budovy bývalých jatek, galerie moderního umění Plato.

Stavbou, pod dohledem architektů a památkářů, byla zrekonstruována a zrestaurována chátrající budova bývalých jatek, která kromě výstavních a galerijních prostor vyřešila i další funkční bloky (kanceláře, vzdělávací část, návštěvnické zázemí a přednáškové nebo koncertní sály).

Společnost INKOS-OSTRAVA, a. s. zajišťovala u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.