FN Ostrava - přístavba porodnicko - gynekologické kliniky

17. 2. 2017

Na konci srpna 2016 se zahájila stavba FN Ostrava - přístavba porodnicko - gynekologické kliniky. Jde o nový objekt porodnicko-gynekologické kliniky, který je situován ve volném nezastavěném prostoru v těsné blízkosti stávajícího objektu porodnicko-gynekologické kliniky. Výstavba probíhá z důvodů dalšího zvýšení kapacit stávajícího pavilonu porodnicko–gynekologické kliniky.

Předpokládaná doba výstavby je 8 měsíců.

Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje u této akce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.