Evropská unie podpoří další specializovaná zdravotnická zařízení na území ČR v oblasti neurologické a kardiovaskulární péče

16. 11. 2012

Evropská unie poskytne finanční prostředky prostřednictvím Integrovaného operačního projektu specializovaným pracovištím zajišťujícím špičkovou zdravotnickou péči v oblasti kardiovaskulární a neurologické péče. Konkrétně mohou být podpořena ty pracoviště, která prošla personálně a materiálně technickým auditem Ministerstva zdravotnictví české republiky, a kterým byl udělen statut specializovaného Komplexního cerebrovaskulárního/Iktového centra nebo Komplexního kardiovaskulárního centra.

Iktové centra zajišťují specializovanou neurologickou péči zaměřenou především na pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Tyto centra si budou moct zažádat o pořízení diagnostických a terapeutických strojů a zařízení, například o pořízení multidetektorového CT stroje, ultrazvukových přístrojů nebo kompletního vybavení resuscitačních lůžek.

Komplexní kardiovaskulární centra zajišťují specializovanou péči v oblastech oběhové – cévní soustavy člověka tj. kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie nebo intervenční radiologie. Tyto centra si budou moct zažádat o pořízení diagnostických a terapeutických strojů a zařízení, například o pořízení angiografické linky, ablační jednotky vybavení pro operační sály – anesteziologického přístroje apod…

Program administruje Ministerstvo zdravotnictví české republiky, kde se jednotlivé projekty budou do 31.1.2013 předkládat. Jednotliví žadatelé mohou získat 85% z celkových uznatelných nákladů.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.