Dotace pro malé obce po dvou letech znovu na obzoru

10. 7. 2011

Malé obce do 500 obyvatel získají po dvou letech možnost požádat o finanční zdroje z Programu rozvoje venkova (PRV).  Dotace bude zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Dále bude možné využít finanční zdroje na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu v obcích. Konkrétně se bude jednat o investice do budování veřejných prostranství, případně na rozvoj a opravu místních komunikací.

Obce budou moct získat na své projekty oficiálně až 90% z celkových uznatelných nákladů, reálně však budou moct počítat s mnohem nižší částkou, protože Program rozvoje venkova, jako jeden z mála, neumožňuje proplácet v rámci dotace daň z přidané hodnoty. Dalším úskalím pro zisk finančních prostředků je velké konkurenční prostředí. Do programu se mohou totiž přihlásit všechny obce do 500 obyvatel, kterých v České republice není malý počet. Na druhou stranu každý žadatel si při podání žádosti bude moct na základě kvantifikovaných parametrů indikativně spočítat množství bodů, které projekt v rámci hodnocení může pravděpodobně získat. Tím získá reálnou představu o možnosti zisku dotace.

 Program bude vyhlášen v říjnu tohoto roku a poběží pouze necelý měsíc. Obce, které uvažují o podání svého investičního záměru mají v současnosti nejvyšší čas pro vyřizování všech potřebných příloh k podání  žádosti o dotaci. Jedná se např. o vystavení stavebního povolení, popřípadě jiného vyjádření vydaného stavebním úřadem.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.