D35 Vysoké Mýto - Džbánov

11. 6. 2020

INKOS – OSTRAVA, a. s. spolu se společností s Mott Mac Donald´s zajišťoval pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice dokumentaci pro územní rozhodnutí vč. zajištění inženýrské činnosti pro stavbu D35 Vysoké Mýto - Džbánov. V současné době bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a byly zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení vč. zajištění inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.