Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu ve Fakultní nemocnice Ostrava bylo dokončeno

6. 5. 2011

Dne 6.5.2011 proběhlo již slavnostní předání dokončené stavby pod názvem „Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu“. Tohoto předání se zúčastnili zástupci zhotovitele díla (sdružení firem pod názvem Sdružení „AKC-MORYS“), fakultní nemocnice investičního odboru i budoucího uživatele v čele s p. primářem MUDr. Tomášem Posoldou a společnosti INKOS. Celá akce byla stavebně dokončena a protokolárně předána investorovi dne 22.4.2011. INKOS v rámci svých činností dále zajišťoval svolání kolaudačního místního šetření a vydání kolaudačního souhlasu. Vše pak proběhlo ve čtvrtek 28.4.2011. V současné chvíli zbývá investorovi už jen dovybavení prostor dalšími drobnými zařízeními a nábytkem a je možné se do těchto zrekonstruovaných prostor přestěhovat a začít zde pracovat. Vzhledem k důležitosti akce se tato akce brzy objeví i v záložce s vybranými dokončenými projekty realizovanými naší společností.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.