Byly zahájeny práce na realizace investiční akce v Městské nemocnici Ostrava

16. 5. 2012

Dne 14.5.2012 proběhlo předání staveniště stavby „Rekonstrukce 1. a 2. NP budovy traumatologie – část A, hemodialyzační stanice a centrální sterilizace“ zhotoviteli, firmě VOSTAV a.s. Předání se účastnili i zástupci investora, Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace – Radovan Cyroň a Ing. Aleš Vícha. Stavební práce byly zahájeny dne 15.5.2012. Stavební práce na objektu spočívají ve vybudování nového hlavního vstupu do budovy, rekonstrukci 1 a 2 NP, kdy v 1 NP bude nově umístěna Hemodialyzační stanice a nefrologické ambulance a ve 2 NP centrální sterilizace. Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. u této akce vykonává činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi.(Žal)

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.