Byly zahájeny práce na realizace akce „Tramvajová zastávka Karolina“

4. 6. 2012

Dne 31.5.2012 proběhlo předání staveniště stavby „Tramvajová zastávka Karolina“ zhotoviteli, firmě EUROVIA CS, a.s. Předání se účastnil i zástupce investora, Statutárního města Ostrava – Ing. Stanislav Javorek. Stavební práce byly zahájeny dne 1.6.2012. Stavební práce zahrnují přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, telefonních kabelů a rozvodů kabelové televize, vybudování nové tramvajové trati, nástupišť, trolejového vedení, napájecích a zpětných kabelů, dopravního značení a úpravě veřejného osvětlení. Dále se v rámci protihlukových opatření budou měnit okna v na ulici 28. Října. Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. u této akce vykonává činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi. Celá akce bude také na základě dotací spolufinancována z Fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.(Žal)

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.