Byly zahájeny práce na realizace akce Regenerace obvodového pláště budov Zdravotního ústavu Ostrava

10. 5. 2012

Dne 9.5.2012 proběhlo předání staveniště stavby „Regenerace obvodového pláště budov Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava“ zhotoviteli, firmě THERM spol. s r.o. Předání se účastnil i zástupce investora, Zdravotního ústavu – Jitka Bojtošová. Stavební práce na revitalizaci areálu byly zahájeny dne 10.5.2012. Revitalizace objektu spočívá ve výměně stávajících výplní otvorů za plastové, zateplení fasády celého areálu a zateplení střech. Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. bude u této akce vykonávat činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi. Celá akce bude také na základě dotací spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí.(Žal)

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.