Bylo předáno staveniště k realizaci akce „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Havířov“

2. 2. 2012

Dne 30.1.2012 proběhlo za přítomnosti zástupce investora předání staveniště stavby „Ekologizace nemocnice s poliklinikou Havířov“, hlavnímu zhotoviteli firmě VOKD, a.s. Ekologizace nemocnice spočívá ve výměně stávajících výplní za nová plastová, zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a zateplení střech všech objektů. Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. na této akci vykonává činnost spojenou s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi. Celá akce bude také na základě dotací spolufinancována z Fondu soudržnosti Evropské unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí. (Vyr)

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.