Byla zahájena realizace projektu "4MEDI CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS OSTRAVA“

31. 10. 2012

Dne 26. 10. 2012 předala společnost PrimeCell, a.s., která je globální hi-tech společností zaměřenou na oblast regenerativní medicíny, tkáňového inženýrství a tkáňových bank, prostřednictvím společnosti INKOS - OSTRAVA, a.s., která pro objednatele zajištuje výkon funkce správce stavby (tj. činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP staveniště pro zahájení stavby "4MEDi CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS OSTRAVA“. Celá stavby je umístěna na pozemcích Fakultní nemocnice Ostrava a po dokončení bude již třetím výzkumným a vývojářským centrem nových postupů a produktů v oblasti Advanced therapies. Tyto produkty využívají lidské buňky a moderní materiály (např. nanomateriály). Produkty a prostředky Advanced therapies umožňují léčbu dosud neléčitelných diagnóz a stavů neslučitelných se životem a zvyšující kvalitu lidské populace. (Sla)

Objednatel: PrimeCell, a.s.

Technický dozor a koordinátor BOZP: INKOS – OSTRAVA, a.s.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Termín ukončení realizace stavby: do 15.12.2013

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.