Bude zahájena realizace akce „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj“

10. 5. 2012

Dne 10.5.2012 proběhlo předání staveniště stavby „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, pracoviště Karviná – Ráj“ zhotoviteli, firmě HSF Systém a.s. Předání se účastnil i zástupce investora, Moravskoslezského kraje – Ing. Monika Frydrychová. Stavební práce na revitalizaci areálu budou zahájeny dne 1.6.2012. Revitalizace objektu spočívá ve výměně stávajících výplní otvorů za plastové, zateplení fasády celého areálu a u některých objektů dojde i k zateplení střech. Společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. bude u této akce vykonávat činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP na staveništi. Celá akce bude na základě dotací spolufinancována z Fondu soudržnosti Evropské unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí. (Heč)

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.