Blíží se aktualizace harmonogramu výzev v Operačním programu Životní prostředí

6. 4. 2011

Státní fond životní prostředí v březnu informoval o připravované aktualizaci harmonogramu výzev Operačního programu Životní prostředí pro rok 2011. Aktualizace by měla být zveřejněna začátkem dubna. Podstatnou informací pro potenciální žadatele budou zejména termíny výzev u těch prioritních os, které podle původního harmonogramu měly být již v běhu od února/března tohoto roku. Jedná se konkrétně o prioritní osu 3 (Udržitelné využívání zdrojů tepla), prioritní osu 4 (Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží) a prioritní osu 6 (Zlepšení stavu přírody a krajiny).

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.