Aktuální dotace na zateplení budov občanské vybavenosti? ANO, ale….

8. 3. 2011

Projekty na zateplování budov občanské vybavenosti (školy, školky, nemocnice) se staly jednou z nejžádanějších dotací v rámci Operačního programu životní prostředí. Není divu, že v současné době je alokace pro tuto oblast ze 100% vyčerpána, respektive přečerpána. Přesto se pro veřejný sektor aktuálně naskýtá možnost snížení energetické náročnosti budov občanské vybavenosti. Má to své ALE…
Státní fond životního prostředí, jakožto poskytovatel dotace, chystá pro žadatele výzvu na předkládání žádostí v rámci priority 3 Udržitelného využívání zdrojů energie. Konkrétně se bude jednat o možnost výměny zdroje tepla (podporován přechod z vytápění tuhými palivy na vytápění obnovitelným zdrojem energie – např. kotel na pelety). Aktuální XXIII., respektive XXIV výzva (priorita 2, Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí) umožňuje podobnou aktivitu a to výměnu zdroje tepla v režimu přechodu z vytápění tuhými palivy na vytápění nízkoemisním plynovým kotlem. V rámci uvedených aktivit je možné budovu, ve které dojde k výměně tepelného zdroje, kompletně nechat zateplit. Je však otázkou, do jaké míry bude tato možnost využita vzhledem k tomu, že větší část potenciálních žadatelů
nesplňují podmínku nutnosti stávajícího vytápění tuhými palivy.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.