Projekční činnost

Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení

 • zajištění vstupních podkladů
 • objasnění základních cílů
 • vypracování dokumentace pro územní řízení pro projednání s dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • dopracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí dle obdržených vyjádření

Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení

 • vypracování dokumentace pro stavení povolení pro projednání s dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • koordinace projektu
 • dopracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání stavebního povolení dle obdržených vyjádření
 • zabezpečení projektu KOBZP

Zabezpečení projektu pro provádění stavby

 • koordinace projektu
 • spolupráce projektanta s investorem při soutěži
 • dopracování projektu pro provádění stavby vč. zapracování podmínek stavebního povolení, vč. specifikace strojů a zařízení, popisu prací s výkazem výměr a kontrolního propočtu
 • dohled autora nad dodržením celkové koncepce v souladu s DSP
 • zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby za účelem koordinace prací a dodávek

Práce spojené s prováděním stavby

 • výkon občasného autorského dozoru
 • zabezpečení zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci
Kontaktní formulářPoložky označené * jsou povinné.

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
Fax: +420 596 113 863

Pobočka Praha
Národní 35/417
111 44  Praha

Telefon: +420 731 643 071

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.