Reference

Inženýrské sítě

Stavba Investor Ukončení

CTP Hrabová – kabelová smyčka VN 22 kV

CTP Invest

2006

CTP – Nám. Republiky – vedení VN 22 kV

CTP Invest

2007

Průmyslová zóna Mošnov – vedení 110 kV

Statutární město Ostrava

2007

Průmyslová zóna Hrabová – vedení 110 kV

Statutární město Ostrava

2007

CTP Hrabová - II. Fáze – infrastruktura

CTP Invest

2007

Přeložka VTL plynovodu DPB v Příboře

DPB Green Gas Paskov

2008

Optické kabelové trasy UPC v Hranicích

UPS

2008

Vedení VN rozvodna Nová radnice - Fifejdy

ČEZ Distribuce

2008

Vývod tepla z EDĚ

ČEZ–Elektrárna Dětmarovice

2008

Nová Karolina – rozvody chladu - ÚR

Dalkia ÈR

2008

Přeložka VN ČEZ – Nová Karolina - SP

ČEZ Distribuce

2008

Přívodní kabel VN – CTP – nám. Republiky

ČEZ Distribuce

2009

Přeložka VVN 110 kV Třebovice - Lískovec

ČEZ Distribuce

2010

Přeložka VVN 110 kV Doubrava

ČEZ Distribuce

2010

Přeložka VVN 110 kV Hornbach Ostrava

ČEZ Distribuce

2010

VVN 110 kV Albrechtce – Stonava

ČEZ Distribuce

2010

Kanalizace ul. V zahradách, Ostrava

Statutární město Ostrava

2010

PZ Mošnov – odstranění produktovodů

Statutární město Ostrava

2010

Vedení VVN 110 kV Ropice – Jablunkov

ČEZ Distribuce

2011 

Vyhledání podzemních sítí v areálu Černé louky

Statutární město Ostrava

2011 

Komplexní řešení arealové vodovodní a kanalizační sítě bývalého Dolu Petr Bezruč (IČ)

DIAMO, státní podnik

2011 

Vedení VVN Vendrynì – vyvlastnění

ČEZ Distribuce

2012

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky(IČ)

Statutární město Ostrava

2012 

CTP Hrabová - II. Fáze - infrastruktura (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2012 

Nová Radnice - Fifejdy (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2012 

Přeložka VVN 110 kV Třebovice - Lískovec (IČ ÚR+SP+VB)

ČEZ Distribuce

2013

Zabezpečení areálu Alexandr pitnou vodou a jeho odkanalizování (IČ)

DIAMO, státní podnik

2013 

Přeložka VVN 110 kV Polanecká niva (IČ)

ČEZ Distribuce

2013

Kanalizace Frýdlant - Kamenec, Vyhlídka (TDS)

Svazek obcí Čistá Odra

2013 

Přípojka vody pro Eurovia CS Černá Louka (IČ)

EUROVIA CS, a.s.

2013 

Koordinátor BOZP vodohospodářských staveb

Statutární město Ostrava

2013 

Generel vodohospodářských staveb

Statutární město Ostrava

2014

Vedení VNN Příbor - Mošnov (IČ - věcná břemena)

ČEZ Distribuce

2014 

Příprava území lokality Karviná - Město a Karviná - Ráj (IČ)

OKD, a.s.

2014 

Sil. I/48 Český Těšín, pasportizace kanalizace – PD (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic

2015

Šumperk zdvojení vedení - VN 340 (IČ, VB)

ČEZ Distribuce

2015

Horkovod pro Integrované výjezdové centrum Třinec (PD+IČ)

Energetika Třinec, a.s.

2015

Horkovod pro administrativní budovu se skladovací halou UNIVOX a RD SJM Morcinkových (PD+IČ)

Energetika Třinec, a.s.

2015

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov (BOZP)

Statutární město Ostrava

2015

Propojení kanalizace Nová Bělá – Hrabová (BOZP)

Statutární město Ostrava 2015 

Projektové dokumentace pro energetiku (IČ)

ČEZ Distribuce 2015
INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.