Reference

Dopravní stavby

Stavba Investor Ukončení
Chodník Josefovice Obec Hrabyně 2006
I/11 Prodloužená Rudná Ředitelství silnic a dálnic ČR 2007
Místní komunikace Sirotčí SMO –MO Vítkovice 2007
Sil. III/4785 Bílovecká SSMSK 2007
Rozšíření vozovky Lubina Město Kopřivnice 2007
Komunikace z Mniší Město Kopřivnice 2007
Komunikace II/479 – Českobratrská II SSMSK 2008
Letiště Ostrava – Rekonstrukce sev. stojánky (TDS+BOZP) KÚ MSK 2008
BRC Čeladná – parkoviště BRC Čeladná 2008
Severní spoj Ostrava (TDS) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2009
Mimoúrovňové propojení v Třinci-Balinách (TDS) SSMSK 2009
IVC – úprava zpevněných venkovních ploch (TDI) Statutární město Ostrava 2009
Cyklistická trasa P podél ul. Výstavní, Ostrava (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2009
Opěrné zdi Bernartice nad Odrou, Starý Jičín (TDS) SSMSK 2010
Úpravy ul. Výstavní „U Zámečku“, Ostrava (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2010
I/68 Třanovice – Nebory – ÚR + IČ Ředitelství silnic a dálnic ČR 2011
I/11 Oldřichovice – Bystřice – ÚR + IČ Ředitelství silnic a dálnic ČR 2011
I/11 Nebory - Oldřichovice– ÚR + IČ Ředitelství silnic a dálnic ČR 2011
PZ Nošovice, úpravy komunikací, parkoviště (TDS+BOZP) KÚ MSK 2011
Parkoviště u Krajského úřadu (TDS+BOZP) KÚ MSK 2011
PZ Mošnov – odstranění komunikací (IČ) Statutární město Ostrava 2011
Letiště LJ Ostrava – kolejové propojení (IČ) KÚ MSK 2011
Rekonstrukce mostu přes Mlýnku na ul. Lesní, Chotěbuz (TDS+BOZP) Obec Chotěbuz 2012
Tramvajová zastávka Karolina Statutární město Ostrava 2012
Chodníky kolem ul. Ruská (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2012
Rekonstrukce mostu Stará Ves nad Ondřejnicí -(BOZP) SSMSK 2012
Via Lyžbice (TDS+BOZP) Moravskoslezský kraj 2013
Nová Karolina - Prodloužená ul. Porážková I a Nová Karolina - Nová ul. Porážková (TDI+BOZP) Statutární město Ostrava 2014
Komunikace Zengrova (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2014
Rekonstrukce polních cest C1, C11, C13 a rozš. VKP v k.ú. Kom. Lhotka (TDS) ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský PÚ pro MSK, pob. F-M 2014
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení (TDS+BOZP) Moravskoslezský kraj 2015
Propojení ul.Pavlovova - Plzeňská (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2015
I/11 Oldřichovice - Bystřice (IČ SP vč. majetkového vypořádání) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2015
Cyklostezka - úsek č. 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše (TDS) Statutární město Karviná 2015
Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína (BOZP) SŽDC 2015
Železniční přejezdy na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod R. (BOZP) SŽDC 2015
Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí (BOZP) SŽDC 2015
Víceúčelové hřiště Sirotčí a Komunikace a chodníky u bývalého kina Mír ve Vítkovicích (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2015
I/6 Bohumín – obchvat (IČ vč. majetkoprávní činnosti) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2015
Stavební úpravy přistávací plochy včetně příjezdů FN Ostrava (TDI+BOZP) Fakultní nemocnice Ostrava 2015
Prodloužená Místecká I. a II. stavba (IČ - věcná břemena) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
Silnice I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek (IČ) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
Sil. I/11 Opava, severní obchvat východní část (IČ)  Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
I/11 Nebory - Oldřichovice (IČ SP vč. majetkového vypořádání) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
I/68 Třanovice - Nebory (IČ SP vč. majetkového vypořádání) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (IČ ÚR+SP) Obec Doubrava 2016
Rekonstrukce ul. Nádražní (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2016
Prodloužení cyklostezky, lávka přes Ostravici (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2016
I/11 Opava, okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou (TDI + KBOZP) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
R35 Vysoké Mýto – Džbánov DÚR/IČ (IČ) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2017
R55, 5506, Napajedla - Babice, II. etapa, DÚR/IČ (IČ) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2017
I/11 Prodloužená Rudná (IČ) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2018
INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.