Reference

Inženýrské sítě

Stavba Investor Ukončení

CTP Hrabová – kabelová smyčka VN 22 kV

CTP Invest

2006

CTP – Nám. Republiky – vedení VN 22 kV

CTP Invest

2007

Průmyslová zóna Mošnov – vedení 110 kV

Statutární město Ostrava

2007

Průmyslová zóna Hrabová – vedení 110 kV

Statutární město Ostrava

2007

CTP Hrabová - II. Fáze – infrastruktura

CTP Invest

2007

Přeložka VTL plynovodu DPB v Příboře

DPB Green Gas Paskov

2008

Optické kabelové trasy UPC v Hranicích

UPS

2008

Vedení VN rozvodna Nová radnice - Fifejdy

ČEZ Distribuce

2008

Vývod tepla z EDĚ

ČEZ–Elektrárna Dětmarovice

2008

Nová Karolina – rozvody chladu - ÚR

Dalkia ÈR

2008

Přeložka VN ČEZ – Nová Karolina - SP

ČEZ Distribuce

2008

Přívodní kabel VN – CTP – nám. Republiky

ČEZ Distribuce

2009

Přeložka VVN 110 kV Třebovice - Lískovec

ČEZ Distribuce

2010

Přeložka VVN 110 kV Doubrava

ČEZ Distribuce

2010

Přeložka VVN 110 kV Hornbach Ostrava

ČEZ Distribuce

2010

VVN 110 kV Albrechtce – Stonava

ČEZ Distribuce

2010

Kanalizace ul. V zahradách, Ostrava

Statutární město Ostrava

2010

PZ Mošnov – odstranění produktovodů

Statutární město Ostrava

2010

Vedení VVN 110 kV Ropice – Jablunkov

ČEZ Distribuce

2011 

Vyhledání podzemních sítí v areálu Černé louky

Statutární město Ostrava

2011 

Komplexní řešení arealové vodovodní a kanalizační sítě bývalého Dolu Petr Bezruč (IČ)

DIAMO, státní podnik

2011 

Vedení VVN Vendrynì – vyvlastnění

ČEZ Distribuce

2012

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky(IČ)

Statutární město Ostrava

2012 

CTP Hrabová - II. Fáze - infrastruktura (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2012 

Nová Radnice - Fifejdy (IČ VB)

ČEZ Distribuce

2012 

Přeložka VVN 110 kV Třebovice - Lískovec (IČ ÚR+SP+VB)

ČEZ Distribuce

2013

Zabezpečení areálu Alexandr pitnou vodou a jeho odkanalizování (IČ)

DIAMO, státní podnik

2013 

Přeložka VVN 110 kV Polanecká niva (IČ)

ČEZ Distribuce

2013

Kanalizace Frýdlant - Kamenec, Vyhlídka (TDS)

Svazek obcí Čistá Odra

2013 

Přípojka vody pro Eurovia CS Černá Louka (IČ)

EUROVIA CS, a.s.

2013 

Koordinátor BOZP vodohospodářských staveb

Statutární město Ostrava

2013 

Generel vodohospodářských staveb

Statutární město Ostrava

2014

Vedení VNN Příbor - Mošnov (IČ - věcná břemena)

ČEZ Distribuce

2014 

Příprava území lokality Karviná - Město a Karviná - Ráj (IČ)

OKD, a.s.

2014 

Sil. I/48 Český Těšín, pasportizace kanalizace – PD (IČ)

Ředitelství silnic a dálnic

2015

Šumperk zdvojení vedení - VN 340 (IČ, VB)

ČEZ Distribuce

2015

Horkovod pro Integrované výjezdové centrum Třinec (PD+IČ)

Energetika Třinec, a.s.

2015

Horkovod pro administrativní budovu se skladovací halou UNIVOX a RD SJM Morcinkových (PD+IČ)

Energetika Třinec, a.s.

2015

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov (BOZP)

Statutární město Ostrava

2015

Propojení kanalizace Nová Bělá – Hrabová (BOZP)

Statutární město Ostrava 2015 

Projektové dokumentace pro energetiku (IČ)

ČEZ Distribuce 2015

Dopravní stavby

Stavba  Investor  Ukončení 
Chodník Josefovice Obec Hrabyně 2006
I/11 Prodloužená Rudná Ředitelství silnic a dálnic ČR 2007
Místní komunikace Sirotčí SMO –MO Vítkovice 2007
Sil. III/4785 Bílovecká SSMSK 2007
Rozšíření vozovky Lubina Město Kopřivnice 2007
Komunikace z Mniší Město Kopřivnice 2007
Komunikace II/479 – Českobratrská II SSMSK 2008
Letiště Ostrava – Rekonstrukce sev. stojánky (TDS+BOZP) KÚ MSK 2008
BRC Čeladná – parkoviště BRC Čeladná 2008
Severní spoj Ostrava (TDS) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2009
Mimoúrovňové propojení v Třinci-Balinách (TDS) SSMSK 2009
IVC – úprava zpevněných venkovních ploch (TDI) Statutární město Ostrava 2009
Cyklistická trasa P podél ul. Výstavní, Ostrava (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2009
Opěrné zdi Bernartice nad Odrou, Starý Jičín (TDS) SSMSK 2010
Úpravy ul. Výstavní „U Zámečku“, Ostrava (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2010
I/68 Třanovice – Nebory – ÚR + IČ Ředitelství silnic a dálnic ČR 2011
I/11 Oldřichovice – Bystřice – ÚR + IČ Ředitelství silnic a dálnic ČR 2011
I/11 Nebory - Oldřichovice– ÚR + IČ Ředitelství silnic a dálnic ČR 2011
PZ Nošovice, úpravy komunikací, parkoviště (TDS+BOZP) KÚ MSK 2011
Parkoviště u Krajského úřadu (TDS+BOZP) KÚ MSK 2011
PZ Mošnov – odstranění komunikací (IČ) Statutární město Ostrava 2011
Letiště LJ Ostrava – kolejové propojení (IČ) KÚ MSK 2011
Rekonstrukce mostu přes Mlýnku na ul. Lesní, Chotěbuz (TDS+BOZP) Obec Chotěbuz 2012
Tramvajová zastávka Karolina Statutární město Ostrava 2012
Chodníky kolem ul. Ruská (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2012
Rekonstrukce mostu Stará Ves nad Ondřejnicí -(BOZP) SSMSK 2012
Via Lyžbice (TDS+BOZP) Moravskoslezský kraj 2013
Nová Karolina - Prodloužená ul. Porážková I a Nová Karolina - Nová ul. Porážková (TDI+BOZP) Statutární město Ostrava 2014
Komunikace Zengrova (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2014
Rekonstrukce polních cest C1, C11, C13 a rozš. VKP v k.ú. Kom. Lhotka (TDS) ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský PÚ pro MSK, pob. F-M 2014
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení (TDS+BOZP) Moravskoslezský kraj 2015
Propojení ul.Pavlovova - Plzeňská (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2015
I/11 Oldřichovice - Bystřice (IČ SP vč. majetkového vypořádání) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2015
Cyklostezka - úsek č. 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše (TDS) Statutární město Karviná 2015
Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína (BOZP) SŽDC 2015
Železniční přejezdy na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod R. (BOZP) SŽDC 2015
Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí (BOZP) SŽDC 2015
Víceúčelové hřiště Sirotčí a Komunikace a chodníky u bývalého kina Mír ve Vítkovicích (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2015
I/6 Bohumín – obchvat (IČ vč. majetkoprávní činnosti) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2015
Stavební úpravy přistávací plochy včetně příjezdů FN Ostrava (TDI+BOZP) Fakultní nemocnice Ostrava 2015
Prodloužená Místecká I. a II. stavba (IČ - věcná břemena) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
Silnice I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek (IČ) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
Sil. I/11 Opava, severní obchvat východní část (IČ)  Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
I/11 Nebory - Oldřichovice (IČ SP vč. majetkového vypořádání) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
I/68 Třanovice - Nebory (IČ SP vč. majetkového vypořádání) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (IČ ÚR+SP) Obec Doubrava 2016
Rekonstrukce ul. Nádražní (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2016
Prodloužení cyklostezky, lávka přes Ostravici (TDS+BOZP) Statutární město Ostrava 2016
I/11 Opava, okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou (TDI + KBOZP) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016
R35 Vysoké Mýto – Džbánov DÚR/IČ (IČ) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2017
R55, 5506, Napajedla - Babice, II. etapa, DÚR/IČ (IČ) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2017
I/11 Prodloužená Rudná (IČ) Ředitelství silnic a dálnic ČR 2018

Speciální stavby

Stavba Investor Ukončení
Letiště Mošnov – příst. odlet. a dost.odbav. haly KÚ MSK 2006
Skládka Depos Karviná Depos Karviná 2006
Supermobilní obalovna živičných směsí Svinov Stavby silnic a železnic 2006
Terminál Mošnov Letiště Mošnov 2006
Sanace sesuvu Lhotka Statutární město Ostrava 2007
Odstranění podzemních těsnících stěn Mošnov Statutární město Ostrava 2007
Skládka Depos Karviná – II. A V. fáze Depos Karviná 2007
Dislokace IZS (IČ) Statutární město Ostrava

2009

Letecké cargo Ostrava Mošnov (IČ) Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o 2010
Železniční cargo Ostrava Mošnov (IČ) Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o 2010
Úprava toku Sušanky (supervize) Ministerstvo financí 2011
Ostrava-Hrušov-Business park - sanace území (IČ) H-zone 2011
VTP - multifunkční budova III. a IV. (IČ) Statutární město Ostrava 2011
Dislokace leteckého stanoviště IZS v Ostravě-Zábřehu (IČ) Statutární město Ostrava 2011
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezp. centrum (IČ) Letiště Ostrava, a.s. 2011
Výkon technické supervize a cenového konzultanta stav. nákladů na SPZ Ostrava Mošnov Agentrura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 2012
Objekty na řece - ekologický dozor Statutární město Ostrava 2012
Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích (BOZP) Vítkovice aréna, a.s., Statutární město Ostrava 2013
Sanace Štěrkovny Hlučín (IČ) Město Hlučín 2014
Realizace vybraných prvků ÚSES na území statut.města Ostrava - 1. Etapa, části A a B (BOZP) Statutární město Ostrava 2014
Revitalizace městské zeleně (BOZP) Statutární město Ostrava 2015
Protipovodňová ochrana Žabník (TDS + BOZP) Statutární město Ostrava 2015
Průmyslová zóna Horní Tošanovice (IČ) TOSAN park a.s. 2016
Gravitační odvodnění Hrušov (IČ) Statutární město Ostrava 2016

Pozemní stavby

Stavba

Investor

Ukončení

CTP Hrabová – stavba CTS

CTP Invest

2006

CTP Hrabová – stavba O.11

CTP Invest

2006

Areál PCV Alfa – dostavba kanceláří

PCV Alfa

2006

PZ Nošovice – výkupy pozemků

KÚ MSK

2006

CTP Hrabová – stavba O.6

CTP Invest

2006

CTP Hrabová – stavba GDX

CTP Invest

2006

Technická pomoc při přípravě PZ Nošovice

Czechinvest

2006

Tesco Třinec

Tesco Stores ČR

2006

Rozšíření múzické školy ul. Nivnická

Statutární město Ostrava

2006

Školní hřiště

Obec Hrabyně

2006

Rekonstrukce školy

Obec Dolní Lomná

2006

Obec Hrabyně – školní hřiště

Obec Hrabyně

2006

Rekonstrukce knihovny města Ostravy

Statutární město Ostrava

2006

Apartmánový dům Lara Čeladná

BRC Čeladná

2006

Půdní vestavba

Obec Hrabyně

2006

Chráněné byty

Obec Dolní Lomná

2006

Ostrava – hotel Palace

NBC a.s.

2007

AAA auto Ostrava – Třebovice

AAA auto

2007

CTP Hrabová  – Objekt O.4

CTP Invest

2007

CTP Hrabová  – Objekt O.5

CTP Invest

2007

PZ Mošnov – Plakor

Plakor

2007

CTP Hrabová -  II. Fáze – SO 17, 18, 21, 22

CTP Invest

2007

CTP Hrabová -  II. Fáze – SO 10, 13

CTP Invest

2007

Rekonstrukce SmVaK (Dům vodohospodářů)

Varenská Office Centre

2007

IKEA Ostrava – dostavba

IKEA

2007

Biskupské gymnázium

Statutární město Ostrava

2007

Rekonstrukce gymnázium Volgogradská

Statutární město Ostrava

2007

Restaurace Čeladná

BRC Čeladná

2008

Integrované výjezdové centrum Ostrava

Statutární město Ostrava

2008

Rekonstrukce stravovacího zařízení Tesco

Tesco Stores ČR

2008

Statické zajištění sport. střediska Chotěbuz

Obec Chotěbuz

2008

Rekonstrukce restaurace McDonald´s

McDonald´s

2008

Amfiteátr Čeladná

BRC Čeladná

2008

Apartmánový dům Čeladná

BRC Čeladná

2008

Nová Karolina – 1.B002 – SP

Passerinvest

2009

Polyfunkční objekt Českobratrská

SKANSKA

2009

Retail Point Ostrava

Retail Point

2009

Obchodní centrum Ostrava-Jih

Development OVA South

2009

Rekonstrukce výstupní věže – BOZP

Statutární město Ostrava

2009

Přístavba budovy IGETEAM

IGETEAM

2009

DD a Školní jídelna, O.-Hrabová, rekonstrukce

KÚ MSK

2009

Středisko Phoenix-Zeppelin v O. – Muglinově

Phoenix – Zeppelin

2010

Stavební úpravy obj. 1112 Karviná

Slezská univerzita Opava

2010

Bytový dům Poruba

Vila Domy Ostrava

2010

Dům soc. služeb pro seniory - Landek (BOZP)

THERM vamo, s.r.o.

2010

CB Centrum Českobratrská II

SKANSKA a.s.

2011

Revitalizace areál kasáren Hranečník

Statutární město Ostrava

2012

Nový PORG

PORG

2011

Rekonstrukce a dostavba KD Poklad - PD (IČ ÚR a SP)

DK Poklad s.r.o.

2011

Dům pro seniory Hájkova

Gaben, spol. s r.o.

2011

Centrum pro operace infekčních pacientů (TDS+BOZP)

Fakultní nemocnice Ostrava

2011

Oddělení centrální sterilizace a urgent. příjmu (TDS+BOZP)

Fakultní nemocnice Ostrava

2011 

Nová Karolina – I. Etapa – ÚR + SP

Multi Veste Development

2012

Centrum Nová Karolina I. Etapa - Shopping Centre Ostrava (TDI)

K4, a.s.

2012 

Revitalizace areál kasáren Hranečník (TDI)

Statutární město Ostrava

2012 

Realizace úspor energie -ZÚ se sídlem v Ostravě (TDI+BOZP)

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

2012 

Stavební úpravy Zámek Koloděje (TDI+BOZP)

Zámek Koloděje a.s.

2012 

Rekonstrukce opěrných zdí Čeladná - Podolánky (TDI+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2012 

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad - PD (IČ ÚR a SP)

DK POKLAD, s.r.o.

2012 

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina (IČ ÚR+SP)

Dolní oblast Vítkovice

2012 

Ekologizace nemocnice s poliklinikou Havířov

Moravskoslezský kraj

2013

Regenerace DB Sirotčí 74

Statutární město Ostrava

2012

Přístavba laboratoří a počítačového centra, Domanínek I., II.

Centrum výzkumu globální změny AV ČR

2013

Administrativní budova, vstup a parkoviště ZOO Ostrava (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2013

Rekonstrukce infekčního pavilonu v NsP Havířov (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2013

Komunitní centrum Ostrava (TDI) 

Statutární město Ostrava

 2013 

Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží (TDS+BOZP) 

Statutární město Ostrava

2013

Nová Karolina - SO 1 B 002 (IČ - změna stavby před dokončením + kolaudace)

PASSERINVEST GROUP a.s.

2013

Rekonstrukce 1. a 2. NP budovy traumatologie, část A, hemodialyzační stanice a centr. sterilizace (TDI+BOZP)

Městská nemocnice Ostrava

2013 

Svět techniky - Science and Technology Centrum (TDI)

Dolní oblast Vítkovice

2013 

Nová Karolina - II. etapa (IČ dokumentace EIA, ÚR)

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.

2013 

IKEM Praha výstavba pavilonu Z7 (TDI)

IKEM Praha

2013

Výstavba TWR LKTM (IČ) 

Řízení letového provozu ČR, s.p.

2013 

4MEDI - CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS OSTRAVA - správce stavby (TDI+BOZP)

PrimeCell, a.s.

2013

Zateplení školských budov v Polance nad Odrou (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2013 

Centrum chirurgických oborů a operačních sálů MNO - PD (PD+IČ)

Městská nemocnice Ostrava 

2014 

Ekologizace Nemocnice s poliklinokou Karviná - Ráj, pracoviště Karviná - Ráj (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2014 

Opěrná zeď ZOO (TDI+BOZP)

Statutární město Ostrava

2014

Ostravské muzeum – depozitář (TDI+BOZP)

Statutární město Ostrava

2014

Cyklostezky (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2015 

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad (BOZP)

DK POKLAD s.r.o. 

2015 

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina (TDI+BOZP)

Dolní oblast Vítkovice

2015 

Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj

2015 

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích – II. etapa (BOZP)

Vítkovice aréna, a.s. Statutární město Ostrava

2015 

Stav. úpravy 3. NP a části 2. NP budovy traumatologie a Zateplení traumat. pavilonu - lůžková část (TDI)

Městská nemocnice Ostrava

2015

Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava (TDS+BOZP)

Statutární město Ostrava

2015

Vědeckotechnický park FERRIT (TDI)

Ferrit s.r.o.

2015

Betonárna Třinec - kompletní inženýring

Cemex Česká republika

2015

Autosalon Toman Havířov (IČ ÚR+SP)

Auto Toman, s.r.o.

2015

Hala Röchling v PZ Kopřivnice (IČ ÚR+SP)

Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o.

2015

Rekonstrukce a přístavba obj. BN 14 (správce stavby) 

Slezská univerzita Opava 

2016 

Rozšíření areálu VTP Ostrava, I. etapa v Ostravě - Pustkovci (IČ ÚR+SP)

Statutární město Ostrava 2016 

Polyfunkční objekt Poděbradova (IČ ÚR+SP)

K + Gama Projekt s.r.o. 2016 

Přístavba Domu umění - Galerie 21. století - PD (IČ ÚR+SP)

Moravskoslezský kraj  2016 

Integrované výjezdové centrum Třinec (TDS+BOZP)

Moravskoslezský kraj 2016

Rozšíření závodu DONGHEE 2014 v Českém Těšíně (TDS)

DONGHEE Czech s.r.o. 2016

Redesing fasády autosalonu Toman (IČ ÚR+SP)

Auto Toman, s.r.o. 2016

Čerpací stanice PHM a haly pro logistiku

H.A.S. spol. s r.o. 2016

Ostrava Business Park II. etapa (IČ)

Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. 2016

Služby technického dozoru a cenového konzultanta

Czechinvest 2018

Dotační poradenství

Příprava projektových žádostí

Název projektu Dotační program Investor Výše investice

Závod na zpracování BRO

Operační program životního prostředí

INGEA recyklace, s.r.o.

195,6 mil. Kč

Přístrojové vybavení kardiovaskulárního centra Městské nemocnice Ostrava

Integrovaný operační program

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

40,0 mil. Kč

Vybavení Městské nemocnice Ostrava zdravotnickou technikou

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

27,0 mil. Kč

Zateplení víceúčelové budovy společnosti MORYS s.r.o.

Operační program podnikání a inovace

MORYS s.r.o.

2,2 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti objektů nemocnice

Operační program podnikání a inovace

SURGAL Corporation, s.r.o.

12,5 mil. Kč

Přístrojové vybavení iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Integrovaný operační program

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

25,2 mil. Kč

Přístrojové vybavení iktového centra Vítkovické nemocnice a.s.

Integrovaný operační program

Vítkovická nemocnice, a.s.

25,4 mil. Kč  

Přístrojové vybavení-IC
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Integrovaný operační program

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

25,8 mil. Kč

Přístrojové vybavení –
IC Nemocnice Písek, a.s.

Integrovaný operační program

Nemocnice Písek, a.s.

17,7 mil. Kč

Nemocnice Vyškov – Vybavení iktového centra

Integrovaný operační program

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

25,9 mil. Kč

Iktové centrum Nemocnice Třinec

Integrovaný operační program

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

21,7 mil. Kč

Modernizace a obnova
přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Ostrava

Integrovaný operační program

Fakultní nemocnice Ostrava

72,5 mil. Kč

Přístrojové vybavení iktového centra Městské nemocnice Ostrava

Integrovaný operační program

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

25,2 mil. Kč

Zateplení Traumatologického pavilonu – lůžková část Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Operační program životní prostředí

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

26,5 mil. Kč

Zateplení diagnostického komplementu FNO

Operační program životní prostředí

Fakultní nemocnice Ostrava

56,0 mil. Kč

Zateplení polikliniky FNO

Operační program životní prostředí

Fakultní nemocnice Ostrava

72,5 mil. Kč

Zateplení MŠ Střed Dětmarovice

Operační program životní prostředí

Obec Dětmarovice

2,2 mil. Kč

Zateplení domu s pečovatelskou službou Dolní Lutyně

Operační program životní prostředí

Obec Dolní Lutyně

1,1 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Kravaře – Kouty

Operační program životní prostředí

Město Kravaře

2,9 mil. Kč

Zateplení objektu ZŠ a MŠ Křečovice

Operační program životní prostředí

Obec Křečovice

2,1 mil. Kč

Zateplení ZŠ Načeradec

Operační program životní prostředí

Obec Načeradec

5,0 mil. Kč

Zateplení budovy č.p. 57

Operační program životní prostředí

Obec Raškovice

2,7 mil. Kč

Zlepšení dopr. a tech. Infr. a vzhledu obce Přeskače

Program rozvoje venkova

Obec Přeskače

3,2 mil. Kč

Vzdělávání ke zvyšování kvalifikace pracovníků Nemocnice Český Těšín a.s.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Nemocnice Český Těšín a.s.

2,3 mil. Kč 

Vzděláváním ke zvýšení kompetencí zaměstnanců Středomoravské
nemocniční a.s.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Středomoravská nemocniční a.s.

3,6 mil. Kč 

Systém vzdělávání a zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců Dopravního zdravotnictví

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Dopravní zdravotnictví a.s.

3,5 mil. Kč 

Zvýšení kvality tělovýchovy a odborné výuky na ZŠ Mikulovice.

Regionální operační program - Jihovýchod

Městys Mikulovice

6,0 mil. Kč

SPgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry – stavební úpravy 5. Etapa – energetické úspory SO 03

Operační program životní prostředí

Střední pedagogická a zdravotnická škola Sv. Anežky České

2,5 mil. Kč

Řízení projektů

Název projektu Dotační program Investor Výše investice
Přestavba operačního sálu FM EHP/Norsko Fakultní nemocnice na Bulovce 537.827,0 tis. €
Závod na zpracování BRO  Operační program životního prostředí INGEA recyklace, s.r.o. 195,6 mil. Kč
Přístrojové vybavení kardiovaskulárního centra Městské nemocnice Ostrava Integrovaný operační program Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 40,0 mil. Kč
Vybavení Městské nemocnice Ostrava zdravotnickou technikou Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 27,0 mil. Kč
Modernizace zařízení RDG v Bílovecké nemocnici a.s. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko Bílovecká nemocnice, a.s. 11,0 mil. Kč
Zateplení dětského pavilonu Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace Operační program životního prostředí Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 32,2 mil. Kč
Komplexní vzdělávání pracovníků společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. pro zvýšení jejich osobnostního rozvoje a adaptability Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Bílovecká nemocnice, a.s.

6,0 mil. Kč

Energetické úspory hotelu PATRIA Operační program podnikání a inovace DANA PROPERTIES, s.r.o.

 10,5 mil. Kč

Revitalizace vybraných objektů Vítkovické nemocnice

Operační program podnikání a inovace Vítkovická nemocnice a.s.

 28,6 mil. Kč

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.