Aktuality

D35 Vysoké Mýto - Džbánov

31. 1. 2017

INKOS – OSTRAVA, a. s. získala zakázku na inženýrskou činnost ukončenou pravomocným územním rozhodnutím jako subdodavatel společnosti Mott Mac Donald CZ, spol. s r. o. pro Ředitelství silnic a dálnic pro stavbu D35 vysoké Mýto - Džbánov.
Celá aktualita »

Nová Karolina II. Etapa

31. 1. 2017

INKOS – OSTRAVA, a. s. zajišťuje stavební povolení pro stavbu Nová Karolina II. Etapa a to pro bytový dům F a změnu územního rozhodnutí a stavební povolení pro bytový dům E.
Celá aktualita »

Stavby v Bohumíně

5. 6. 2016

Od května do listopadu letošního roku zajišťujeme činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništích pro město Bohumín, a to na stavbách zateplení bytových domů v Bohumíně na ul. Čs. Armády 1032-1036 a…
Celá aktualita »

Cyklostezka Horní Benešov

16. 2. 2016

INKOS – OSTRAVA, a. s. zajistil pro stavbu Cyklostezka Horní Benešov projednání dokumentace pro územní rozhodnutí, následně zajistil podání žádosti a vydání rozhodnutí o umístění stavby. Nyní projednává dokumentaci pro stavební povolení.
Celá aktualita »

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.