Aktuality

Rekonstrukce Národního divadla Moravskoslezského – správní budova

26. 1. 2018

Předmětem je zajištění inženýrské činnosti spočívající v zajištění stavebního povolení a supervize pro stavbu „Rekonstrukce NDM – správní budova“. Pro stavbu bylo zajištěno stavební povolení a stavba byla v říjnu 2017 zahájena.  Stavbou dojde k…
Celá aktualita »

Rekonstrukce Národního divadla Moravskoslezského – provozní budova

26. 1. 2018

INKOS – OSTRAVA, a. s. zajišťoval pro Národní divadlo Moravskoslezské inženýrskou činnost spočívající v zajištění stavebního povolení a supervize pro stavbu „Rekonstrukce NDM – provozní budova“. Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor a to jak…
Celá aktualita »

Rekonstrukce ul. Štefánikovy v Brně

17. 9. 2017

Předmětem je zajištění územního rozhodnutí pro rekonstrukci komunikace s příslušenstvím v celé šířce dopravního prostoru a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a tramvajové trati.  
Celá aktualita »

Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava p. o.

17. 9. 2017

Obsahem činností je inženýrská činnost spočívající v zajištění územního rozhodnutí novostavby parkovacího domu, která bude umístěna na stávajícím veřejném parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice. Do přízemí bude přemístěna nemocniční lékárna, a…
Celá aktualita »

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
Fax: +420 596 113 863

Pobočka Praha
Národní 35/417
111 44  Praha

Telefon: +420 731 643 071

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.