O společnosti INKOS - OSTRAVA, a.s.

Představení společnosti

Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. oslavila v roce 2018 dvacet pět let své existence. Od svého založení v roce 1993 připravila a zrealizovala stovky staveb formou zajištění komplexní inženýrské činnosti, nebo pouze zajištěním některé fáze investiční výstavby.

V současné době společnost zaměstnává jak zkušené pracovníky s dlouholetou praxí tak pracovníky mladé a perspektivní. Naši pracovníci jsou nejen autorizovaní inženýři nebo technici, ale i držitelé osvědčení k provádění činnosti koordinátora BOZP. Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. vychází především ze zkušeností svých expertů a je založena na aktivní spolupráci s klienty. Společnost si je vědoma důležitosti oboustranné spolupráce. Podněty a doporučení ze strany zákazníků jsou průběžně začleňovány do spektra produktů a služeb, aby svou náplní a rozsahem nabízejících služeb maximálně naplňovala potřeby klientů.

Mezi naše významné klienty mezi jinými patří:

  • Statutární město Ostrava
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Ředitelství silnic a dálnic
  • ČEZ Distribuce
  • Fakultní nemocnice Ostrava

Pro své klienty v rámci komplexní inženýrské činností nabízí společnost projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí. Dále klientům zajistí projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení. V návaznosti na tuto činnost obstará technický dozor investora společně s vyřízením kolaudace a vydání kolaudačního souhlasu. Navíc je společnost schopna svými pracovníky provádět činnosti v oblasti technických supervizí, správců staveb a činnosti v oblasti koordinátora BOZP.

Ing. Jaroslav Ostárek
Předseda představenstva a ředitel společnosti

Vybrané projekty

Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“ Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“
Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou
VIA Lyžbice VIA Lyžbice
Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO

5. 3. 2019
Stavby pro město Bohumín
V roce 2018 jsme se podíleli na realizaci staveb pro město Bohumín v hodnotě přes 41mil.Kč. Jednalo se o zateplení a úpravy…
více
5. 3. 2019
Rekonstrukce chodníků a rozvodů VO na ul. Ostravské v Petřvaldě
Od března 2019 začne třetí část rekonstrukce chodníků a rozvodů veřejného osvětlení na ul. Ostravské v Petřvaldě. V roce…
více
5. 3. 2019
PLATFORMA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CPIT - TL3
V září 2018 byla zahájena výstavba v areálu VŠB – TU Ostrava, v Ostravě-Porubě. Předmětem stavby je vybudování Centra pro…
více
5. 3. 2019
Rekonstrukce objektu Dělnická č. p. 411 na bytový dům pro seniory
Předmětem činnosti, pro investora stavby – městský obvod Ostrava – Poruba, je zajištění územního rozhodnutí a stavebních…
více
INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
 

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Railsformers s.r.o.