O společnosti INKOS - OSTRAVA, a.s.

Představení společnosti

Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. oslavila v roce 2013 dvacet let své existence. Od svého založení v roce 1993 připravila a zrealizovala stovky staveb formou dodávek stavby na klíč, formou zajištění komplexní inženýrské činnosti, nebo pouze zajištěním některé fáze investiční výstavby.

V současné době společnost zaměstnává jak zkušené pracovníky s dlouholetou praxí tak pracovníky mladé a perspektivní. Naši pracovníci jsou nejen autorizovaní inženýři nebo technici, ale i držitelé osvědčení k provádění činnosti koordinátora BOZP. V roce 2012 získala naše společnost , jako jedna z mála v daném oboru, Osvědčení NBÚ pro přístup k utajovaným informacím, pro stupeň tajné. Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. vychází především ze zkušeností svých expertů a je založena na aktivní spolupráci s klienty. Společnost si je vědoma důležitosti oboustranné spolupráce. Podněty a doporučení ze strany zákazníků jsou průběžně začleňovány do spektra produktů a služeb, aby svou náplní a rozsahem nabízejících služeb maximálně naplňovala potřeby klientů.

Mezi naše významné klienty mezi jinými patří:

  • Statutární město Ostrava
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Ředitelství silnic a dálnic
  • Správa silnic Moravskoslezského kraje
  • ČEZ Distribuce
  • Letiště Leoše Janáčka Ostrava
  • Fakultní nemocnice Ostrava

Pro své klienty v rámci komplexní inženýrské činností nabízí společnost projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí. Dále klientům zajistí projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení. V návaznosti na tuto činnost obstará technický dozor investora společně s vyřízením kolaudace a vydání kolaudačního souhlasu. Navíc je společnost schopna svými pracovníky provádět činnosti v oblasti technických supervizí, správců staveb a činnosti v oblasti koordinátora BOZP.

V rámci rozšíření portfolia služeb společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. nabízí od roku 2009 službu dotačního poradenství. Odborníci v oblasti rozvoje podnikatelské infrastruktury, rozvoje měst i regionů, veřejné správy, klientům v současné době nabízejí poskytnutí komplexních dotačních služeb zahrnující veškeré aktivity „životního cyklu dotace".

Ing. Jaroslav Ostárek
Předseda představenstva a ředitel společnosti


Vybrané projekty

Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“ Rozvoj „pracoviště experimentální medicíny IKEM“ na půdorysu „Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad-CEVKOOM“
Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou
VIA Lyžbice VIA Lyžbice
Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO

26. 1. 2018
Rekonstrukce Národního divadla Moravskoslezského – provozní budova
INKOS – OSTRAVA, a. s. zajišťoval pro Národní divadlo Moravskoslezské inženýrskou činnost spočívající v zajištění stavebního…
více
26. 1. 2018
Rekonstrukce Národního divadla Moravskoslezského – správní budova
Předmětem je zajištění inženýrské činnosti spočívající v zajištění stavebního povolení a supervize pro stavbu „Rekonstrukce…
více
17. 9. 2017
Přístavba výrobní a skladové haly Blanco v Chlebovicích
INKOS – OSTRAVA, a. s. zajišťuje spojené územní a stavební povolení pro stavbu „Přístavba výrobní a skladové haly Blanco“ v…
více
17. 9. 2017
Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava p. o.
Obsahem činností je inženýrská činnost spočívající v zajištění územního rozhodnutí novostavby parkovacího domu, která bude…
více
INKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
Fax: +420 596 113 863

Pobočka Praha
Národní 35/417
111 44  Praha

Telefon: +420 731 643 071

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., | Created by Zebu webdesign s.r.o.