O společnosti INKOS - OSTRAVA, a.s.

Představení společnosti

Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. oslavila v roce 2013 dvacet let své existence. Od svého založení v roce 1993 připravila a zrealizovala stovky staveb formou dodávek stavby na klíč, formou zajištění komplexní inženýrské činnosti, nebo pouze zajištěním některé fáze investiční výstavby.

V současné době společnost zaměstnává jak zkušené pracovníky s dlouholetou praxí tak pracovníky mladé a perspektivní. Naši pracovníci jsou nejen autorizovaní inženýři nebo technici, ale i držitelé osvědčení k provádění činnosti koordinátora BOZP. V roce 2012 získala naše společnost , jako jedna z mála v daném oboru, Osvědčení NBÚ pro přístup k utajovaným informacím, pro stupeň tajné. Společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. vychází především ze zkušeností svých expertů a je založena na aktivní spolupráci s klienty. Společnost si je vědoma důležitosti oboustranné spolupráce. Podněty a doporučení ze strany zákazníků jsou průběžně začleňovány do spektra produktů a služeb, aby svou náplní a rozsahem nabízejících služeb maximálně naplňovala potřeby klientů.

Mezi naše významné klienty mezi jinými patří:

Pro své klienty v rámci komplexní inženýrské činností nabízí společnost projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí. Dále klientům zajistí projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení. V návaznosti na tuto činnost obstará technický dozor investora společně s vyřízením kolaudace a vydání kolaudačního souhlasu. Navíc je společnost schopna svými pracovníky provádět činnosti v oblasti technických supervizí, správců staveb a činnosti v oblasti koordinátora BOZP.

V rámci rozšíření portfolia služeb společnost INKOS - OSTRAVA, a.s. nabízí od roku 2009 službu dotačního poradenství. Odborníci v oblasti rozvoje podnikatelské infrastruktury, rozvoje měst i regionů, veřejné správy, klientům v současné době nabízejí poskytnutí komplexních dotačních služeb zahrnující veškeré aktivity „životního cyklu dotace".

 

Ing. Jaroslav Ostárek

Předseda představenstva a ředitel společnosti
       

Vybrané projekty

Zateplení objektů ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou
Úprava ulice Výstavní v úseku „U Zámečku“Úprava ulice Výstavní v úseku „U Zámečku“
VIA Lyžbice
Administrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOOAdministrativní budova, vstup a parkoviště pro návštěvníky ZOO

Aktuality

17. 2. 2017
Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou
Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou byla zahájen…
více
17. 2. 2017
Humanizace centra Orlové-Lutyně
V prosinci 2016 byla zahájena stavba „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ V prostoru stávajícího „n…
více
17. 2. 2017
Stavba retenční nádrže v Mošnově
V srpnu 2016 byla zahájena realizace stavby Retenční nádrže v Mošnově. Plocha budované podzemní nádr…
více
17. 2. 2017
FN Ostrava - přístavba porodnicko - gynekologické kliniky
Na konci srpna 2016 se zahájila stavba FN Ostrava - přístavba porodnicko - gynekologické kliniky. Jd…
více

Archiv aktualitINKOS - OSTRAVA, a.s.
Centrála Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52  Ostrava

Telefon: +420 596 112 573
  +420 596 125 301
Fax: +420 596 113 863

Pobočka Praha
Národní 35/417
111 44  Praha

Telefon: +420 731 643 071

Copyright 2017 © INKOS - OSTRAVA, a.s., mapa stránek